Türkçe English
DANIŞMANLIK
DANIŞMANLIK
Dokümanlar

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı

 

Danışmanlık Yaptığımız Konular:

 

A. İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 

Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamaları

 

1. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması

 • İnsan Kaynakları Politikasının Belirlenmesi
 • İş Analizlerinin Yapılması ve Görev Tanımlarının Belirlenmesi
 • Organizasyon Şeması - Personel Kadro Planlaması
 • Personel Seçme ve Yerleştirme
 • Oryantasyon (İşe Alıştırma)

 

2. İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin İşletilmesi ve Geliştirilmesi

 • Performans Yönetim Sistemi
 • Ücret Yönetim Sistemi
 • Prim ve Ödüllendirme Sistemi
 • İş Süreçleri Yönetimi

 

B. İş Hukuku Danışmanlığı

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 

C. Bordrolama

 

D. Eğitim Danışmanlığı

 

*Danışmanlık hakkında ayrıntılı bilgi için sol taraftaki menüden konu seçiniz.