Türkçe English
Bireysel Giriş
Haberler
Dokümanlar
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Yeni Kullanıcı

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı

SGK Başkanı M. Emin ZARARSIZ’dan Açıklamalar:

 

2010 Haziran Ayından Önceki SGK Alacakları Yapılandırma Kapsamına Dahil Edilecek Hükümetin kamuya olan tüm borçların yeniden yapılandırılma kapsamına alınması yönünde bir çalışma başlattığına işaret eden SGK Başkanı Zararsız, düzenlemenin temel felsefesini vatandaşların kamuya olan yükümlülükleri anlamında ekonomik kriz vb. nedenlerle ödeyemedikleri borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağlamak olarak ifade etti. Geçmiş yıllarda sadece vergi ya da sadece prim affına yönelik düzenlemeler yapılırken, bu kez kamuya ait tüm alacakların kapsama dâhil edildiği bir çerçeve çizildiğine vurgu yapan SGK Başkanı, bu nedenle düzenlemenin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, avantajlı ve en köklü yapılandırma olarak Meclis gündeminde bulunduğunu söyledi.

 

Zararsız, 2010 Haziran ayından önceki tüm borçların yapılandırma kapsamına dâhil olacağını da belirterek, bundan sonraki dönem için bir yapılandırmanın söz konusu olmadığını bildirdi. Zararsız, “Sadece prim borçları değil idari para cezaları da yine bu kanun kapsamında. SGK’ya ve diğer kamu idarelerine borçlu olan insanlarımız bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çok avantajlı şartlarla ana paralarını ve ana paralarının bugüne getirilmiş, güncellenmiş halini ister defaten peşin olarak, isterse seçenekler halinde 12, 24 yada 36 aylık dönemler itibariyle ödeyebilecekler.

 

Gecikme cezası, gecikme faizi vb. adı altında tahakkuk etmiş olan bütün alacaklar silinecek. Borç aslı aynen korunarak, borcun doğduğu tarihten bugüne kadar TÜFE veya ÜFE oranlarına göre reel hale getirilecek.” dedi.

 

Bir çok kurumun aynı anda yapılandırma kapsamına alındığına dikkati çeken Zararsız, taksitlendirmede izlenen yöntemi şu sözlerle anlattı: “Bir ay vergi, bir ay prim ödenmesi yönünde bir usul benimsendi. SGK’ya taksit ödeme dolayısıyla 12 ay taksit dediğimiz zaman 12 ay içerisinde 6 taksit SGK’ya, 6 taksit Gelir İdaresi Başkanlığına ödeme şeklinde bir düzenleme yapıldı. Şayet 12 aylık seçeneği seçmişse yıllık yüzde 5, 24 aylık seçeneği seçilmişse yıllık yüzde 10,36 aylık seçeneği seçmişse yıllık yüzde 15 düzeyinde ilave bir artırımla taksitler halinde ödeme imkânı da getiriliyor.”

 

Prim Borçları Banka Kredisiyle de Ödenebilecek.

Kanun çıktıktan sonra tüm bankalarla protokol imzalama sürecinin başlatılacağını söyleyen SGK Başkanı, tüm şartları taşıyan ancak prim borçlarını ödemediği için emekli olamayan kişilerin bankadan kullanacakları kredi ile borçlarını kapatarak emekliliğe müracaat etme imkanlarının oluşacağını belirtti. Zararsız diğer prim borçlularının da isterlerse bu imkanlardan faydalanabileceklerini ifade ederek: ”Ancak bunlar kanun çıktıktan sonra gerçekleşecek, şu anda konuyla ilgili çalışmalarımız yürütülüyor. Ayrıca vatandaşlarımız isterlerse prim borçlarını kredi kartı ile de ödeyebilecekler.” dedi.

Yaş Konusu ile İlgili Herhangi Bir Düzenleme Söz Konusu Değil Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M. Emin Zararsız, hazırlanan kanun tasarısında yaş haddinden emeklilik v.b. herhangi bir konuda düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığını ifade ederek, sosyal güvenlik sisteminin bugün içinde bulunduğu durumda geçmiş yıllarda yaşla ilgili alınan kararların büyük etkisi olduğunu vurguladı.

 

Primini Düzenli Ödeyenlere 5 Puanlık İndirim

Primi düzenli ödeyenler için 5 puanlık indirim yapılması uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Zararsız, bunun da bir ödüllendirme olarak kabul edilebileceğini söyledi. SGK Başkanı, vergi ve prim ödemelerinin farklı kategoriler olduğunu, SGK açısından önceden beri uygulanan 5 puanlık indirimin teşvik edici olduğunu belirtti.

 

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Konusunda Tüm Kurumlara Önemli Görevler Düşüyor

SGK Başkanı M. Emin Zararsız, kayıt dışı istihdamın Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini, konunun sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun değil, bütün kurumlarının problemi olduğuna dikkati çekerek kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Zararsız, TÜİK’in son açıkladığı rakamlara göre kayıt dışılık oranının yüzde 43 düzeyinde olduğunu, bunun da 9,5 milyon kişiye tekabül ettiğini belirterek, bu kişilerin tamamının kayıt altına alınabilmesi durumunda, SGK’nın 2009 yılında açıkları için Hazine’den alacağı rakamın sadece 3 katrilyon olacağını söyledi. SGK Başkanı: “Bu nedenle kayıt dışı istihdam SGK’nin gelir-gider ve aktüeryal dengesi bakımından üzerinde önemle durulması ve mücadele edilmesi gereken bir konudur. Yeni hazırlanan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Eylem Stratejisi, SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülüyor. 2011 yılından itibaren yeniden bir 3 yıllık Eylem Planı devreye girecek. O çerçevede bütün kurumlar üzerine düşen vazifelerini yaptıkça, protokoller kapsamında kurumlar arası bilgi akışı devam ettikçe ve vatandaşlarımız da bu konuda bilinçlendikçe, kayıt dışı sorununun üstesinden geleceğiz.” dedi.

Başkan Zararsız, 2008 yılı Ekim ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda, 850.000 den fazla kişinin kayıt altına alındığını da hatırlattı.

 

Trafik Kazası Sonucu Vatandaşların Sağlık Giderleri SGK Tarafından Karşılanacak

SGK Başkanı, 1996 yılında yapılan bir düzenleme ile trafik kazalarındaki yaralanmalar sonucu sağlık hizmeti alınması gerektiğinde bu masrafların SGK tarafından değil, Sağlık Bakanlığı’ bünyesinde oluşturulan döner sermayeden yapılmasına dair bir düzenleme getirildiğini, 2009 yılının Mart ayından itibaren de herhangi bir trafik kazası sebebiyle hastanelere müracaat eden kişinin sağlık masraflarını SGK olarak karşılayamadıklarını ifade ederek, bunun da kamuoyunda ciddi yakınmalara yol açtığını belirtti. Meclis’teki kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte sorunun tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Zararsız, “İster sigortalı olsun ister sigortasız olsun sosyal güvencesi bulunan veya bulunmayan şeklinde bir ayrım yapılmaksızın her kim trafik kazası neticesinde bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek zorunda kalmış ise onun bütün giderleri SGK tarafından karşılanabilir hale geliyor. Konuyla ilgili tüm taraflarla Şubat ayından bu yana gerekli görüşmeler yapıldı. Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sigorta şirketlerinin temsilcileri bir araya gelerek konuyu değerlendirdiler. Yasa çıktıktan sonra trafik kazalarındaki sağlık hizmeti alınması gereken durumlarda Kurumumuzca Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği oran ölçüsünde sigorta şirketlerinden gerekli meblağ tahsil edilecek. Yani bir anlamda global bütçe yolu ile trafik kazasına uğrayan kişilerin sağlık giderlerinin karşılanması uygulamasını hayata geçireceğiz.” dedi.

SGK Başkanı M. Emin Zararsız kanun tasarısında yer alan uygulamalardan yararlanma sürecine ilişkin olarak da; vatandaşların kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili Kuruma müracaat ederek, borçlarını yapılandırma talebinde bulunabileceklerini söyledi.

Zararsız, gerekli görülürse bu sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile bir ay daha uzatılabileceğini ifade

etti.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Asgari ücrette yeni kriter
  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin tespiti ve işverenin bu konudaki yükümlülüklerinde değişiklik öngören çalışma hazırladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bakanlık, üzerinde çalıştığı Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tasarısı Taslağı'nı tamamlayarak bir süre önce işçi ve işveren konfederasyonlarına gönderdi.

Bakanlığın hazırladığı taslak 2 maddeden oluşuyor. Taslağın ilk maddesi asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınan yaş sınırını düzenliyor. Buna göre, halen asgari ücret 16 yaşından büyükler ve küçükler için ayrı ayrı belirlenirken bu yaş sınırının 18'e çekilmesi öngörülüyor.

Bu düzenlemeyle ''gençlerin istihdamının artırılmasının amaçlandığı'' belirtiliyor. Taslağın gerekçesinde, 18 yaş kriterinin Ulusal İstihdam Stratejisi ile belirlendiği ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından kararlaştırıldığı ifade ediliyor.

Taslağın ikinci maddesi ise işverenlerin asgari ücrete ilişkin sorumluluklarında değişiklik içeriyor.

İlgili madde ile ''İşverenler yayımlanan asgari ücretleri iş yerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır'' hükmünün kaldırılması planlanıyor.

Bu düzenlemenin gerekçesi, ''Asgari ücretin ilan zorunluluğuna ilişkin hüküm, gerek cezai yaptırımının olmaması, gerekse iletişim araçlarının gelişimi sonucu pratik bir sonucunun bulunmaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır'' şeklinde açıklanıyor.

-TÜRK-İŞ: ''YAŞ SINIRI TÜMDEN KALKSIN''-
Türk-İş, taslağa ilişkin görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirdi.

Yapılmak istenen ilk değişikliğin sebebi olarak Ulusal İstihdam Stratejisi ile belirlenmesinin gösterildiği belirtilen yazıda, ancak bahsi geçen belgenin şimdiye kadar konfederasyona gönderilmediği ve bu konuda herhangi bir mutabakat sağlanmadığı vurgulandı.

Yaş kriterinin 18'e çıkarılmasının gençlerin istihdamını artıracağı yönünde herhangi bir bilimsel verinin bulunmadığına dikkat çekilen yazıda, yapılması gerekenin asgari ücretin felsefesine uygun olarak yaş ayrımı yapılmadan tüm çalışanlara asgari ücret uygulanmasının sağlanması olduğu ifade edildi.

Yazıda, Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yapılmak istenen yaşa ilişkin düzenleme teklifine katılınmadığı bildirildi.

Asgari ücret uygulamasının yaygın bir şekilde ilanının aynı zamanda toplumsal bilinç yarattığı ve çalışanlara sürekli hatırlatmada bulunduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

''Bu zorunluluğa uyulmadığında ceza verilip verilmeyeceği hususu idarenin yapacağı hukuki düzenlemelere bağlıdır. Bugün için ilanı asmayan işverene ceza yaptırımı hususu düzenlenmiş değildir. Ancak burada amaç işverene ceza vermek için bahane yaratmak değil, bu ilanın sürekli yapılmasını sağlamaktır. İlanın sürekli olmasının sebebi ise gerek o iş yerinde çalışanlar ve gerekse dışarıdan gelen kişilerin asgari ücretin varlığı ve miktarı konusunda bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu nedenle ilan zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik yapılmak istenen ikinci değişiklik konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanmamaktadır. Mevcut uygulama devam etmelidir.''

-DİSK: ''SÖMÜRÜLEN GENÇLERİN SAYISI ARTAR''- 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sınırıyla ilgili düzenlemenin genç ya da çocuk işçilerin sömürülmesini yaygınlaştıracağını savundu.

Kendisinin de 13 yaşında çalışmaya başladığını anımsatan Çelebi, asgari ücret için belirlenen yaş kriterinin altında çalışanların çalışma koşullarının kendilerinden büyüklerden hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

Türkiye'de ''genç işsizler ordusu'' olduğunu dile getiren Çelebi, ''stajyer işçilik'', ''esnek çalışma'' gibi kavramlar da dikkate alındığında yaş kriterinin yukarıya çekilmesinin sömürülen gençlerin sayısının artması anlamına geleceğini belirtti.

Asgari ücretin iş yerlerinde ilan edilmesinin bir caydırıcılık yarattığını, aynı zamanda işçi için, uygulanabilecek en düşük ücreti ortaya koyduğunu dile getiren Çelebi, bu uygulamanın kaldırılmasının kayıt dışı uygulamaları yaygınlaştıracağını öne sürdü.

Türkiye'de ''daha çok sömürüye'' dayalı bir yaklaşımın hakim kılınmak istendiğini iddia eden Çelebi, ''Burada temel amaç emeğin değerinin ucuzlatılması. Yapılmak istenenler de buna hizmet eder nitelikte. Bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatı gibi konular da seçimden sonra gündeme getirilecektir'' dedi.

-HAK-İŞ: ''MECBURİ EĞİTİM DE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE OLUMLU''-
Hak-İş'in düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, asgari ücrete ilişkin İş Kanunu'nun 39. maddesinde herhangi bir yaş grubunun belirtilmediği, çalıştırma yaşını düzenleyen 71. maddede ise yaş sınırının 15 yaşın doldurulması olarak şarta bağlandığı ifade edildi.

Eski İş Kanunu'nda bu sınır 13 yaşa kadar indiğine dikkat çekilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi:

''Bu yaşların belirlenmesinde şüphesiz mecburi ilköğretim yıllarının süreleri rol oynamaktadır. Nitekim mecburi ilköğretim süresinin 8 yıla çıkarılmasıyla, asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili İş Kanunu'na uygun olarak çıkarılmış olan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 16 yaşından küçükler için asgari ücret belirlenmesinin de pratikte bir faydası kalmamıştır. Yeni değişiklik ile bu 16 yaş 18 olarak değiştirilmiş ve bundan böyle 18 yaş üstü ve altı şeklinde düzenlemeye gidilmesi amaçlanmıştır. Böylece hukuken çalışması yasaklanmış olan 16 yaş altına asgari ücret düzenlemesi de ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda 16–18 yaş arası için yeni bir asgari ücret belirlenmesi söz konusu olacak dolayısıyla bu gençlerin istihdamının da özendirildiği bir noktaya gelinecektir. Bunun sosyal açıdan yararlı olacağı da düşünülmüştür. Ayrıca konu ile ilgili olarak 18 yaş kriteri Ulusal İstihdam Stratejisi olarak belirlenmiş olup, Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından da kararlaştırılmıştır.''

Asgari ücretin iş yerlerinde asılarak ilan edilmesinin de olumlu bir adım olacağı ifade edilerek, pratikte bu uygulamanın herhangi bir yararı olmadığı savunulan değerlendirmede, ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonunun katılımcı, demokratik ve temsilde adalet ilkesine göre oluşturulması, ILO ve AB normlarına ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

-TİSK DE SICAK BAKIYOR-
İşveren cephesi de Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tasarısı Taslağına sıcak bakıyor.

TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, asgari ücrette yaş kriterinin yükseltilmesi ve iş yerlerinde ilan zorunluluğunun kaldırılmasının ''olumlu'' olacağını bildirdi.
 
Kaynak: www.haberturk.com
 
 ---------------------------------------------------------------------------
 
27.11.2010 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Yönetmelikler
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
İşverene Prim Desteği
Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran torba yasa tasarısında toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor.
İstihdam paketi, sosyal güvenlik mevzuatındaki yenilikler ve memurlar için getirilen çeşitli haklar da tasarıya dahil edildi. Toplam 113 maddelik tasarı ile işverene 10 yıl boyunca prim desteği getiriliyor. Sendikalı memura 45 lira sendika primi, sözleşmeli memura da 89 lira aile yardımı verilecek. Belediye ve il özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçiler Emniyet ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Evden çalışmaya yasal statü kazandırılırken, özürlü memurlara da işe gitmeden çalışma hakkı tanınıyor.
 
----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Danıştay'dan Emekliye İyi Haber
Danıştay, SGK'dan emekli olan işçilerin üye oldukları derneklere kurum tarafından yapılan kredili kömür satışını iptal etti.
Kararında, SGK'dan gelir veya aylık alanlara ödenen gelir veya aylıklarla sağlanacak yardımların, mülkiyet hakkı kapsamında bulunduğuna dikkat çeken Danıştay, bu nedenle yasada belirtilen kesintiler dışında emeklilere ödenen gelir ve aylıklarda herhangi bir kesintinin yapılabilmesi için emeklinin yazılı muvafakatinin gerektiğinin altını çizdi.
 
----------------------------------------------------------------
 
Gelir Vergisi Tarifesinde Ağustos ayında yapılan değişiklik
6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 01.08.2010 arasındaki ücret ödemeleri için 6009 sayılı Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi ile eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilen 274 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 04.08.2010 tarih ve 27662 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
---------------------------------------------------------------
 
Dershanelerin prim borcunu veli ödeyecek
SGK Antalya İl Müdürü Selim Erol yaptığı yazılı açıklamada, gerekli tespitleri yaptıktan sonra prim borçlarını ödemeyen dershaneler için, aynı dershanede öğrenim gören öğrenci velilerinin kapısını çalıp, kurum alacağının tahsili yoluna gideceğini bildirdi.
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Kadınlar 4 yıl erken emekli olacak
SGK yeni yayınladığı tebliğ ve genelge ile bütün SSK'lı (4a) kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Yabancıların çalışma izin kriterleri 02.08.2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı
Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Bakanlık Makamının Olur’larıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir…
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SGK kayıt dışının peşini bırakmıyor
Yapılan denetlemelerde kayıtdışı çalıştırılan bine yakın kişi, sigortası yapılarak sosyal güvenlik kapsamına alındı. SGK Ankara İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdamı önlemek için denetlemelerine devam ediyor. Düzenli olarak yaptığı denetlemelerin yanı sıra vatandaşlar ve çalışanlardan gelen ihbarlara göre denetlemelerine yön veren Ankara İl Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayında 2 bin 270 işyerinde incelemelerde bulundu.
 
 Ölümle sonuçlanan iş kazalarında Türkiye dünya üçüncüsü
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer Türkiye'nin Hindistan ve Rusya'nın ardından ölümlü iş kazalarında dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Dinçer iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli sorun olduğunu belirtti.
 
TAKSİCİYE SİGORTA MÜJDESİ
300 bini aşkın taksi, dolmuş ve minibüs şoförü sosyal güvenceye kavuşturuluyor. 1 Kasım'dan sonra sigortasız işçi çalıştıran plaka sahiplerine 2 bin 500 TL ceza kesilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre, sigortasız çalışan 320 bin taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü şoförünün kayıt altına alınması ve sosyal güvenceye kavuşturulması için düğmeye basıldı. Kasım ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıt olmayan aktif ticari araç şoförü kalmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu plaka sahiplerine çalıştırdıkları işçileri sigorta yapmaları için 1 Kasım'a kadar süre verildi. Uymayanları ise ağır cezalar bekliyor. Trafik ekipleri 1 Kasım'dan itibaren sigortasız işçi çalıştıran plaka sahiplerine 2 bin 500 TL ceza kesecek, iş trafikten mene kadar gidecek.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Trafik müdürlüklerine de gönderilen talimat çerçevesinde kayıtdışı şoför çalıştıranlara, tespiti yapıldığı andan itibaren, işçi başı 2 asgari ücret para cezası kesilecek. Ayrıca geriye dönük prim ve gecikme zammı talep edilecek. Bir yıl içinde ikinci kez kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilenlere, kişi başı 5 asgari ücret idari para cezası uygulanacak. Durumunu düzeltmeyen trafikten men edilecek. Primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirim yapılacak. Özellikle İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlerde 500 bin TL'yi bulan taksi plakalarıyla ekmek paralarını kazanan şoförlerin neredeyse tamamı sigortasız çalışıyor. Dolmuş, minibüs ve halk otobüslerinde de durum aynı. SGK verilerine göre, Türkiye'de 320 bin sigortasız şoför var. Bu durumun yarattığı yıllık ekonomik kayıp 500 milyon TL. SGK İl İstanbul İl Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da 100 bin şoför sigortasız çalışıyor. Bu kişiler sağlık haklarından da mahrum kalıyor.

PLAKA SAHİPLERİ İTİRAZ İÇİN ANKARA'YA GİDİYOR

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yapılan düzenlemeye karşı çıkıyor. Sektörlerinde sigortalı işçi çalıştırmanın zor olduğunu ifade eden Can, bunun gerekçesini ise iş giriş çıkışlarının sıklığına bağlıyor. Şoförlerin sigortalarını kendilerinin ödemesini öneren Can, "Bize 1 Kasım'dan sonra ceza kesilmeye başlanacağı söylendi. Bu hafta Ankara'ya gidip, konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile görüşeceğiz" dedi. Düzenlemenin oldu bittiye getirildiğini ve uygulanabilir olmadığını ileri süren Can sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize 'haydi çabuk bu işi bir ayda bitireceğiz, bitmez ise taksileri çevirip sahiplerine de ceza yazacağız' deniyor. Bu taksi sahiplerine yapılmış çok büyük haksızlık olacak."
 

------------------------------------------------------------------------------

SGK BORÇLARI GÜNCELLENECEK
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, önceki dönemlerde henüz primini yatıramamış veya yatırmamış olanların borçlarını ÜFE ya da TÜFE şartlarına göre güncelleyeceklerini bildirdi.
 
Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konya İl Müdürlüğünü ziyaret etti. SGK İl Müdürü Özge Songül ile katları gezen Dinçer, bazı vatandaşlarla sohbet etti, onlara hizmet anlamında sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Vatandaşların bekleme, iş uzaması gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını gözlemleyen Dinçer, daha sonra Songül'ün odasına çıkarak çalışmalar ve yenilenen kurum binası hakkında bilgi aldı.
 
Bir gazetecinin devlet kurumlarının alacaklarının yapılandırılması konusunda SGK'nın nasıl bir çalışma yapacağını sorması üzerine Dinçer, "Evet, yeniden yapılandırma kanununda SGK'nın prim alacakları yapılandırılacak. Adına yeniden yapılandırma desek de gerçekte yapılan çalışma daha önce yapılmış olan yapılandırmalardan oldukça farklı. Bunun altını çizmek istiyorum" dedi.
 
Bu süreçte SGK ve Maliye Bakanlığı veya alacaklı olan tüm kamu idarelerinin alacaklarında reel olarak herhangi bir kayba uğramayacaklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti: "Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Biz vatandaşlardan alacaklarımızı reel anlamda alacağız. Birinci sınırlamamız bu. İkincisi daha çok genel ekonomide ortaya çıkan istikrar, güven ve iyileşmelerin şimdiye kadarki alacaklarımızla ilgili düzenlemeler üzerindeki etkilerini gözden geçirmekle alakalı bir çalışma. Yani başka bir ifadeyle şimdiye kadar enflasyonun, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde, gecikme faizleri veya gecikme cezaları zamanın ekonomik şartlarına göre oldukça yüksek oranda belirlenmişti.
 
Bu durum bizim de gecikmeler üzerindeki düzenlemelerimizi gözden geçirmemizi zorunlu hale getirdi. Şimdi bu zamana kadarki alacaklarımızı takip ettiğimiz faiz oranlarından farklı bir şekilde enflasyonla dengeleyeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde henüz primini yatıramamış veya yatırmamış olanların bize borçlarını ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) ya da TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) şartlarına göre güncelleyeceğiz. Üçüncüsü ise bunun dışında idari para cezaları ve benzer cezalar varsa ÜFE veya TÜFE şartlarına göre güncelleyeceğiz. Kriz sebebiyle zor durumda kalmış iş adamlarımıza da daha uzun sürede ödeme imkanı tanıyacağız. Biliyorsunuz zaten, eskiden de taksitlendirme imkanımız vardı. Mesela primlerini ödeyemeyen bir vatandaşımıza 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız söz konusuydu. Şimdi bunu 60 aya kadar çıkaracağız ve gecikmelerini de yine güncel şartlardaki faiz oranlarıyla eşit hale getireceğiz."
 
Tek seferlik yapılan bir uygulamadan çok bundan sonra takip edilecek yeni tahsilat sistemini oturtmaya çalıştıklarını anlatan Dinçer, "Yeni tahsilat sistemini oluştururken de bundan önceki birikmiş sorunları da aynı mantıkla çözeceğiz. Ana hatlarıyla yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.
 
Kaynak: ekonomi.haberturk.com