Türkçe English
DOKÜMANLAR
Yargıtay Kararları
Dokümanlar

Kurumsal Giriş
Kurumsal Giriş

Ücret Hesabı
İş Sözleşmesinin Feshi
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Çalışma Süresi / Fazla Mesai
İş Güvencesi
Fazla Mesai Ücreti
Yargıtay 9.Dairenin Fazla Mesai Konusunda Dikkate Aldığı Kriterler
Yargıtay 9.Daireninin İşe Devamsızlık Durumunda Haklı Fesih Konusunda Dikkate Aldığı Kriterler 
Yargıtay 9. Dairenin Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmaması Konusunda Dikkate Aldığı Kriterler